Välityömarkkinoiden kehittäminen

Tälle sivulle on kerätty työkaluja toiminnan kehittämisen tueksi.

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI, työnantajalle maksettava tuki, jota voidaan käyttää uuden rekrytoinnin yhteydessä tai jo talossa työntekijänä olevan henkilön työolouhteiden järjestelyyn. Tuki on harkinnan varainen ja jos työntekijällä on oikeus muihin tukiin mm. vammansa perusteella, ne ovat ensisijaisia. TE-toimisto tarvitsee mm. lääkärintodistuksen, josta käy ilmi diagnoosi ja se, kuinka vika, vamma tai sairaus vaikuttaa työkykyyn. Esite  broschyr på svenska

STEA rahoituksen työkalu hankkeiden itsearviointiin: Suomenkielinen opas ja ruotsinkielinen opas

Sovari vaikuttavuuden mittari

Osku-portaali https://tietyoelamaan.fi/

VALO-valmennus (opinnollistaminen) perustiedot työkalusta

VALO VALMENNUS ja TYÖTTÖMYYTURVA (ohje voimassa 1.8.2018 alkaen)
 
TEM on tarkentanut ohjettaan koskien työttömyysturvan toimeenpanoa ja uuden tarkennuksen myötä pelkkään näyttökokeeseen osallistuminen ei aiheuta työttömyysturvaseuraamusta.
 
​Vuoden 2018 alussa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi muutti ammatillisten tutkintojen perusteet. Tämä muutos aiheutti ongelmia typo-hankkeiden käyttämälle VALO-valmennusmallille, jossa työnhakija hyödyntää työkokeiluaikaa suorittaen ammatillisen tutkinnon osia/osan näyttönä. Tällöin työnhakija kirjataan näytön ajaksi oppilaitoksen kirjoille ja tämä puolestaan aiheutti työttömyysturvaseuraamuksen näytön antajalle.  
 
Nyt TEM on antanut tarkentavan ohjeen koskien ohjetta TEM/2390/03.01.04/2017: te-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa. Ohjeen mukaan henkilöt, jotka suorittavat pelkän ammatillisen koulutuksen näytön, vaikka heidät teknisesti oppilaitoksen kirjoille kirjataankin, eivät ole päätoimisia opiskelijoita, eikä heille näin ollen tule näytön antamisesta työttömyysturvaseuraamuksia. Uusi ohje on voimassa 1.8. alkaen.

esite työnhakija-asiakkaille

esite vtm-toimijoille

VALO-valmennus ja toimijat, jolle on luovutettu käyttöön Valo-valmennus -tavaramerkki:

             Sininauhasäätiö

             Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut

             Espoon Diakoniasäätiö

             SPR Kontti Espoo/Vantaa

             Etelä-Suomen KRIS ry

             Niemikotisäätiö

             Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

             Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

             Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta ry

             Helsingin NMKY

             Espoon työrasti-hanke

             Iiris Pro

             Invalidisäätiö Orton Pro

             Toimintakeskus Risteys Sipoo

              Suomen Kylätoiminta ry