Hankkeiden väli- ja loppuraporttien ohjeistus

Hankkeet toimivat maksimissaan kolme vuotta. Tänä aikana hanke tekee kaksi kirjallista raporttia toiminnastaan vuodessa. Väliraportti toimitetaan tammikuu-kesäkuu väliseltä ajalta ja loppuraportti toimitetaan vuoden loputtua. Jos hanke päättyy kokonaan (toimittuaan maksimiajan kolme vuotta) tehdään myös tästä koko kolmen vuoden hankeajasta loppuraportti. Erillistä yhden vuoden loppuraporttia ei silloin luonnollisesti tehdä. Jos on epäselvää, minkä raportin kirjoitat, ota yhteys Eija Lappalaiseen.

Hankkeen VÄLIRAPORTTI, ajalta tammikuu - kesäkuu (max. yksi A4) sisältö: arvioidaan, miten hanke on päässyt vauhtiin, onko aiottu toimintasuunnitelma hyvä tavoitteiden näkökulmasta, pitääkö jo tehdä korjausliikkeitä, mikä toimii, mikä on ollut hyvää ja tuloksekasta toimintaa asiakkaiden näkökulmasta. Väliraportti laaditaan ajalta tammikuu-kesäkuu ja toimitetaan eija.lappalainen@te-toimisto.fi  21.8.2021 mennessä.

LOPPURAPORTTI tehdään koko vuoden ajalta (tammi-joulukuu), maks.yksi A4 ja siinä kuvataan, miten hanke toimi kuluneen vuoden aikana hankehakemuksessa asettamiensa tavoitteiden valossa. Toimitetaan eija.lappalainen@te-toimisto.fi 

Hankkeen LOPPURAPORTTI, kun hanketoiminta päättyy kokonaan, sisältö (max 2 A4): arvioidaan koko hankkeen toimintaa alusta alkaen (eli jos hanke toimi kolme vuotta, arvioidaan koko sitä aikaa), tavoitteisiin pääsyä, kehittämiskohteita, asiakashyötyjä. Loppuraportti liitetään hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen.