Hankkeiden väli- ja loppuraporttien ohjeistus

Hankkeen rahoituspäätöksessä lukee, että väliraportti toimitetaan kuuden kuukauden välein Eija Lappalaiselle. TÄHÄN ON TEHTY MUUTOS. OHJE, KUINKA TOIMITAAN: hanke tekee yhden väliraportin /kalenterivuosi, joka tehdään tammikuu-kesäkuu väliseltä ajalta. Väliraportti on maksimissaan yksi A4. Sille ei ole valmista pohjaa. Se toimitetaan vain Eija lappalaiselle 20.8. mennessä. Sitä ei tarvitse liittää maksatushakemukseen.

Hankkeen VÄLIRAPORTTI, (max. 1 A4) sisältö: miten on päästy vauhtiin, onko aiottu toimintasuunnitelma hyvä tavoitteiden näkökulmasta, pitääkö jo tehdä korjausliikkeitä, mikä toimii, mikä on ollut hyvää ja tuloksekasta toimintaa asiakkaiden näkökulmasta Laaditaan ajalta tammikuu-kesäkuu ja toimitetaan eija.lappalainen@te-toimisto.fi  20.8.2018 mennessä.

Hankkeen LOPPURAPORTTI, sisältö (1 A4): miten hanke toimi kuluneen vuoden aikana, mitä se sai aikaiseksi toiminnalliset ja kehittämistavoitteet huomioiden, miten hanke kehittyi vuoden aikana ja arvio hankkeen asiakashyödyistä.Loppuraportti liitetään vuoden viimeiseen maksatushakemukseen.

Loppuraportti tarvitaan myös silloin, kun hanketoiminta loppuu kokonaan. Se liitetään hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen. Sisältö (max 2 A4): arvioidaan koko hankkeen toimintaa alusta alkaen (eli jos hanke toimi kolme vuotta, arvioidaan koko sitä aikaa), tavoitteisiin pääsyä,  kehittämiskohteita, asiakashyötyjä.