Hankkeen kk-seuranta

Jokainen hanke seuraa asiakkaiden tilannetta täyttämällä kuukausiseurannan. Seurantajaksot 1.1.-31.3.2021, 1.4.-30.6.2021, 1.7.-30.9.2021 ja 1.10.-31.12.2021. Seuranta toimitetaan neljä kertaa vuodessa TE-toimistoon maksatushakemuksen liitteenä sekä erikseen s-postilla: eija.lappalainen@te-toimisto.fi - viikon kuluttua seurantajakson päättymisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä seurantajakson päättymisestä. Älä lähetä kuvakopiota, vaan EXCEL muokattava versio.

Hankkeen täytettävä kk-seurantalomake v. 2021

Asiakkaat kirjataan lomakkeelle aakkosjärjestyksessä.

Maksatus tarvitsee myös kk-seurannan. Maksatukselle seuranta lähetetään maksatushakemuksen liitteenä maksatuksen aikataulujen mukaan.