Hankkeen kk-seuranta

Jokainen hanke seuraa asiakkaiden tilannetta täyttämällä kuukausiseurannan. Seurantajaksot 1.1.-31.3.2019, 1.4.-30.6.2019, 1.7.-30.9.2019 ja 1.10.-31.12.2019. Seuranta toimitetaan neljä kertaa vuodessa TE-toimistoon maksatushakemuksen liitteenä sekä erikseen s-postilla: eija.lappalainen@te-toimisto.fi - välittömästi seurantakauden loppumisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden kuukauden sisällä seurantajakson päättymisestä.

Hankkeen täytettävä kk-seurantalomake v. 2019