Hanketyöntekijän osa-aikaisuus - lomake työajan seurantaan

Mikäli hanketyöntekijä tekee osa-aikatyötä, on työaikaa seurattava. Jos organisaatiolla ei ole käytössään työajanseurantajärjestelmää, voi seurannassa käyttää alla olevaa TYÖAJANSEURANTALOMAKETTA. Se toimitetaan maksatushakemuksen yhteydessä maksatukseen.

TYÖAJANSEURANTALOMAKE hanketyöntekijän osa-aikatyön seurantaan