Asiakkaan hankkeessa lopetus TIEDOTE TE-TOIMISTOLLE – JATKOSUUNNITELMA-lomake

Hanketoimija on velvollinen täyttämään lomakkeen, kun asiakas keskeyttää hankkeen ja palaa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi TAI kun hankkeen asiakkaalle suunnitellut toimenpiteet on tehty ja asiakas ei ole työllistynyt tai aloittamassa koulutusta tai löytänyt muuta ratkaisua tilanteeseensa kuin palata takaisin TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistossa jatkosuunnitelmalomaketta käytetään asiakkaan työllistymissuunnitelman täydentäjänä. Se lähetetään viimeistään kahden viikon sisällä asiakkaan lopetettua hankeessa osoitteella: eija.lappalainen@te-toimisto.fi Lomakkeen kysymyksiin tulee vastata ja tehdä kuvaus asiakkaan tilanteesta. Se ei ole riittävä tieto lomakkeella, että työnhakija jatkaa omatoimisesti työnhakua.

TIEDOTE TE-TOIMISTOLLE – JATKOSUUNNITELMA-lomake

Täytetään välittömästi, kun asiakas lopettaa hankkeessa ja palaa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lähetetään eija.lappalainen(at)te-toimisto.fi heti, viimeistään kahden viikon sisään asiakkaan lopetettua hankkeessa.

Jotta TE-toimisto voi hyödyntää lomakkeen tietoja asiakastyössään, kiinnitä huomiota sen asiasisältöön.