Asiakkaan hankkeessa lopetus TIEDOTE TE-TOIMISTOLLE – JATKOSUUNNITELMA-lomake

Hanketoimija on velvollinen täyttämään lomakkeen, kun asiakas keskeyttää hankkeen ja palaa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi TAI kun hankkeen asiakkaalle suunnitellut toimenpiteet on tehty ja asiakas ei ole työllistynyt tai aloittamassa koulutusta tai löytänyt muuta ratkaisua tilanteeseensa kuin palata takaisin TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistossa jatkosuunnitelmalomaketta käytetään asiakkaan työnhakusuunnitelman täydentäjänä. Se lähetetään viimeistään kahden viikon sisällä asiakkaan lopetettua hankeessa osoitteella: eija.lappalainen@te-toimisto.fi

TIEDOTE TE-TOIMISTOLLE – JATKOSUUNNITELMA-lomake

lomake päivitetty 17.10.2018