Työllisyyspoliittinen avustus - ohjeita ja tietoutta hanketoimijalle

Työllisyyspoliittista avustusta saava hanketoimija on velvollinen täyttämään toiminnastaan kk-seurannan. Se toimitetaan 4x vuodessa Uudenmaan TE-toimistoon osoitteella eija.lappalainen@te-toimisto.fi

1.1.2018 ALKAVASSA RAPORTOINNISSA ON KÄYTETTÄVÄ UUTTA KK-SEURANNAN POHJAA. Ota täältä UUSI kk-seurantapohja

Te-toimistot laativat työllistymissuunnitelman asiakkailleen kolmen kuukauden määräajoin, jos työttömyys pitkittyy. Suunnitelman teossa hyödynnetään hankkeissa saatavaa tietoa asiakkaiden tilanteesta. Hanketoimijan tulee täyttää jokaisesta hankkeessa lopettavasta työnhakijasta jatkosuunnitelmalomake, joka toimitetaan Uudenmaan TE-toimistoon osoitteella: eija.lappalainen@te-toimisto.fi

Jatkosuunnitelma täytetään aina, mikäli työnhakija lopettaa hankkeessa, joko omasta tahdosta tai hanketoimijan kanssa yhdessä niin päättäen, tai kun hankkeen toimenpiteet on asiakkaan kannalta käyty läpi ja lopputulemana työnhakija ei ole työllistynyt, aloittanut koulutusta tai muuta toimenpidettä, vaan palaa työttömäksi työnhakijaksi TE-tstoon.

Maksatuksen ohjeita hanketoiminnalle.

Maksatus ja palkkatukien kesälomarahat. Kuinka ne lasketaan?

Ohje arkistointiin

Mikäli haluat tilata TE-hallinnon uutiskirjeitä s-postiisi, ohessa linkit:

TEM lakimuutokset:http://tem.fi/tilaa-aineistoja
 
Uudenmaan TE-toimiston uutiskirje ilmestyy kerran kuussa, ja sen voi tilata täältä:
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/uudenmaan-te-toimiston-uutiskirjeet
 
Uudenmaan verkkosivuilla toimii RSS-syötteet, niiden avulla saa aina ajankohtaiset uutiset:
Uudenmaan TE-toimiston verkkosivut: http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/ajankohtaista
TE-palvelut.fi: http://te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/index.html