Työllisyyspoliittinen avustus - toimintaohjeita hankerahoitusta saaville

Työllisyyspoliittista avustusta saava hanketoimija on velvollinen täyttämään toiminnastaan TE-toimiston laatiman raporttipohjan kuukausiseurannan (kk-seuranta). Se toimitetaan 4x vuodessa Excel (muokattavassa) muodossa Uudenmaan TE-toimistoon osoitteella eija.lappalainen@te-toimisto.fi

Seurannan tulee olla TE-toimistossa viikon, maksimissaan kahden viikon kuluessa seurantajakson päättymisestä. Sama seuranta toimitetaan myös maksatukseen tuen maksatuksen aikataulujen mukaan.

Jos avaamasi tiedosto on lukittu, avaa lomake sivun yläosasta klikkaamalla kohtaa: OTA MUOKKAUS KÄYTTÖÖN, jolloin pääset muokkaamaan lomakkeen tietoja. Tallenna lomake omalle tietokoneelle.

Te-toimistot laativat työllistymissuunnitelman asiakkailleen kolmen kuukauden määräajoin, jos työttömyys pitkittyy. Suunnitelman teossa voidaan hyödyntää hankkeissa saatavaa tietoa asiakkaiden tilanteesta. Hanketoimijan tulee täyttää jokaisesta hankkeessa lopettavasta työnhakijasta jatkosuunnitelmalomake, joka toimitetaan Uudenmaan TE-toimistoon osoitteella: eija.lappalainen@te-toimisto.fi

Jatkosuunnitelma täytetään aina, mikäli työnhakija lopettaa hankkeessa, joko omasta tahdosta tai hanketoimijan kanssa yhdessä niin päättäen, tai kun hankkeen toimenpiteet on asiakkaan kannalta käyty läpi ja lopputulemana työnhakija ei ole työllistynyt, aloittanut koulutusta tai muuta toimenpidettä, vaan palaa työttömäksi työnhakijaksi TE-tstoon.

Maksatuksen ohjeita hanketoiminnalle. Linkki maksatuksen ajankohtaisasioihin https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/te-palvelut/

Maksatus ja palkkatukien kesälomarahat. Kuinka ne lasketaan?

Ohje arkistointiin

Mikäli haluat tilata TE-hallinnon uutiskirjeitä s-postiisi, ohessa linkit:

TEM lakimuutokset:http://tem.fi/tilaa-aineistoja
 
Uudenmaan TE-toimiston uutiskirje ilmestyy kerran kuussa, ja sen voi tilata täältä:
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/uudenmaan-te-toimiston-uutiskirjeet
 
Uudenmaan verkkosivuilla toimii RSS-syötteet, niiden avulla saa aina ajankohtaiset uutiset:
Uudenmaan TE-toimiston verkkosivut: http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/ajankohtaista
TE-palvelut.fi: http://te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/index.html