Työllisyyshankkeet Pohjois-Uudellamaalla

Hankeorganisaation nimi: Hyria säätiö
Hankkeen nimi: Työalusta
Hankkeen toiminta-alue: Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi
Hankkeen asiakaskohdertyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhönvalmennus, digiosaamisen kartuttaminen, työelämätuntemuksen edistäminen, ryhmä- ja yksilövalmennus. Asiakkaan alkutilanteen kartoitus Kykyviisaria tai muuta vastaavaa työkalua käyttäen. Asiakkaan kanssa etsitään koko- tai osa-aikaista työtä ja yksilöllisiä väyliä sijoittua työelämään osaamisen lisäämisen avulla (opso, lyhytkestoisen lisä- ja täydennyskoulutus). Hyria mahdollistaa myös opinnollistamisen ja kouluttautumisen alalle sopivien työtehtävien löydyttyä. Asiakkuuden kesto maks. 6 kk.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Päivi Rouvinen, vastuuvalmentaja, p. 0406174655 ja
Jenni Novamo-Ihatsu, työpaikkavalmentaja,p. 0406714098
 
TE-toimiston yhteyshenkilö: Heli Lehikoinen
 
________________________________________________________________________________________
 
Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: nopea ja tehokas työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen erityisvahvuutena on yli 100 yrityksen verkosto lukuisilta eri toimialoilta. Yritysverkostossamme on jatkuvasti tarjolla työpaikkoja.Ohjaamme asiakkaita tavallisiin työsuhteisiin pääosin PK- yrityksiin, mutta verkostossamme on myös isompia valtakunnallisia toimijoita.Työvalmentajina toimii Sosiaalipsykologi ja Insinööri, joilla molemmilla on yli 20v kokemus yksityisellä sektorilla työskentelystä.
 
Intensiivisellä työvalmennuksella ja uraohjauksella etsimme nopeasti asiakkaalle oikean työn tai työn ja koulutuksen yhdistelmän. Hyödynnämme opinnollistamisen keinoja työpaikalla kouluttautumiseen aina kun se on mahdollista sujuvan oppilaitosyhteistyön avulla.
 
Yritysverkostomme kattaa hyvin laajasti erilaisia toimialoja. Yrityksemme sopivat sekä miehille että naisille. Kumppaneidemme toimialat: terveys- ja sosiaalipalvelut, rakennusala, kiinteistöala, kiinteistöhuolto, varastot ja logistiikka, myynti ja markkinointi, majoitus- ja ravitsemusala sekä autokorjaamoala. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vertaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Työvalmentaja Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@krisetelasuomi.fi
Työvalmentaja Sampo Luoto, puh. 044 976 3889       sampo.luoto@krisetelasuomi.fi
 
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Anne Raivio
____________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.
Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat, Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pääkaupunkiseutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue
 
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
 
Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.
 
Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.
 
Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.
 
Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.
 
Hankehenkilöt:Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen
045 268 3602
 
Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen
045 112 9441
 
Juhani Nenonen,Projektipäällikkö, 045 111 5222,juhani.nenonen@suomenkylat.fi
työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)
 
hankkeen esite:
 
TE-toimiston yhdyshenkilö:Nina Berg