Työllisyyshankkeet Pohjois-Uudellamaalla

Helsingin Diakoniaopisto Työpiiri hanke
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Mietitkö työ- tai koulutusvaihtoehtoja? Haluaisitko kokeilla hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- tai siivousalan työtehtäviä käytännössä? Tarvitsevatko työnhakutaitosi päivitystä?
Työpiirissä toimii neljä työntekijää, jotka ohjaavat siirtymään työelämään tai koulutukseen työvalmennuksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työttömät työnhakijat, jotka hyötyvät työvalmennuksesta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että hankkeessa olon jälkeen asiakas on työllistynyt tai päässyt koulutukseen.
Lisätietoja ja asiakasohjaus: tyopiiri@hdl.fi
projektipäällikkö Aino Bain, aino.bain@hdl.fi, 050 574 3566
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakuboosteri 2.0
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Työnhakuboosteri 2.0 –hanke tukee työllistymistavoitteisen  vertaistuen sekä sähköisten palvelujen avulla korkeasti koulutettujen työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään erityisesti työnhakutaitoja sekä –verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät Uudellamaalla. Ensisijaisina kohderyhminä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, yli 50-vuotiaat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saanet sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt. Ulkomaalaistaustaisia korkeasti koulutettuja tuetaan englannin kielellä toteutettavalla vertaisryhmätoiminnalla.
Vertaisryhmät tapaavat noin 2 kuukauden ajan, ja toiminta on luonteeltaan vahvasti työllistävää sekä yleisiä työelämävalmiuksia parantavaa. Hankkeen tavoitteena on, että 50 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana tai noin 3 kk:n kuluessa sen päätyttyä.
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi ja hankevastaava paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  p.0400 338677
 
Boost your job search! Työnhakuboosteri 2.0 focuses on supporting unemployed academics through small peer support groups. We also focus on unemployed immigrants with an academic degree.  The aim of the peer group is to develop participants job seeking skills in the Finnish labour market, to create and grow a network and to help participants to remain motivated. It helps to increase the chances in finding a job or identifying another solution such as further education or entrepeneurship. This is a novel way to resolve the unemployment challenges of immigrants. Further information of the project is given by project coordinator paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  f. 0400 338677
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen