Työllisyyshankkeet Pohjois-Uudellamaalla

Hankeorganisaation nimi: Hyria säätiö

Hankkeen nimi: Työalusta

Hankkeen toiminta-alue: Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi

Hankkeen asiakaskohdertyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: työhönvalmennus, digiosaamisen kartuttaminen, työelämätuntemuksen edistäminen, ryhmä- ja yksilövalmennus. Asiakkaan alkutilanteen kartoitus Kykyviisaria tai muuta vastaavaa työkalua käyttäen. Asiakkaan kanssa etsitään koko- tai osa-aikaista työtä ja yksilöllisiä väyliä sijoittua työelämään osaamisen lisäämisen avulla (opso, lyhytkestoisen lisä- ja täydennyskoulutus). Hyria mahdollistaa myös opinnollistamisen ja kouluttautumisen alalle sopivien työtehtävien löydyttyä. Asiakkuuden kesto maks. 6 kk.

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):

Päivi Rouvinen, vastuuvalmentaja, p. 0406174655 ja Jenni Novamo-Ihatsu, työpaikkavalmentaja,p. 0406714098

TE-toimiston yhteyshenkilö: Tanja Kerttunen

________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry

Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke

Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: nopea ja tehokas työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus

Hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen erityisvahvuutena on yli 100 yrityksen verkosto lukuisilta eri toimialoilta. Yritysverkostossamme on jatkuvasti tarjolla työpaikkoja.Ohjaamme asiakkaita tavallisiin työsuhteisiin pääosin PK- yrityksiin, mutta verkostossamme on myös isompia valtakunnallisia toimijoita.Työvalmentajina toimii Sosiaalipsykologi ja Insinööri, joilla molemmilla on yli 20v kokemus yksityisellä sektorilla työskentelystä.

Intensiivisellä työvalmennuksella ja uraohjauksella etsimme nopeasti asiakkaalle oikean työn tai työn ja koulutuksen yhdistelmän. Hyödynnämme opinnollistamisen keinoja työpaikalla kouluttautumiseen aina kun se on mahdollista sujuvan oppilaitosyhteistyön avulla.

Yritysverkostomme kattaa hyvin laajasti erilaisia toimialoja. Yrityksemme sopivat sekä miehille että naisille. Kumppaneidemme toimialat: terveys- ja sosiaalipalvelut, rakennusala, kiinteistöala, kiinteistöhuolto, varastot ja logistiikka, myynti ja markkinointi, majoitus- ja ravitsemusala sekä autokorjaamoala. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vertaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):

Työvalmentaja Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@krisetelasuomi.fi

Työvalmentaja Sampo Luoto, puh. 044 976 3889       sampo.luoto@krisetelasuomi.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Anne Raivio

____________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.

Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke

Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat, Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pk-seutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue

Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.

Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.

Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.

Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.

Hankehenkilöt:Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen, p.045 268 3602, ulla.kommonen@suomenkylat.fi

Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen, p.045 112 9441, jari.kurjonen@suomenkylat.fi

Projektipäällikkö Juhani Nenonen, p. 045 111 5222 juhani.nenonen@suomenkylat.fi  työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)

www.suomenkylat.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

TE-toimiston yhdyshenkilö: Riki Aleksandra, Itä-Uusimaa ja Jouni Linden, Länsi-Uusimaa