Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Hankeorganisaation nimi: EJY ry

Hankkeen nimi: Avain työhön- projekti

Hankkeen toiminta-alue: Espoo (pääkaupunkiseutu)

Hankkeen asiakaskohderyhmä: KORONA COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55- vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: Asiakkaan alkutilanteen kartoitus, yksilöllinen tuki työllistämisessä, työhönvalmennus, työ- ja työkokeilupaikkojen kartoitus, työnhakuasiakirjaklinikka, työmarkkinoiden kartoitus ja työnantajille suunnatut palvelut.  

Hankkeen tiivis kuvaus: Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämisprojekti, joka auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti työmarkkinoita. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työpaikkoja projektin asiakkaille. Projekti tekee yritysyhteistyötä. Projektin toiminta-alue on Espoo ja toiminta- aika 2019- 2021.

Projektin menetelminä on yksilövalmennus (työhönvalmennus) ja työnantajille suunnatut palvelut. Projektissa kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa työelämään/ koulutukseen liittyvät tavoitteet ja toiveet (motivaatio) Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai opiskeluun liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa.  

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): Projektiin otetaan Uudenmaan TE- toimiston Espoon palvelupiteen työnhakija- asiakkaita, jotka kuuluvat em. kohderyhmään. Projektiin voi ottaa yhteyttä myös suoraan.

Anne Stranius, projektivastaava, p. 050 533 8222  titta.stranius@ejy.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely

Hankkeen nettisivujen osoite: https://ejy.fi/mika-ejy-on/mita-teemme/avain-tyohon/

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Annina Vanhatalo

________________________________________________________________________________________________

Helsingin Työkanava HeTy ry Evästeitä-hanke

Hankeorganisaation nimi: Helsingin Työkanava HeTy ry

Hankkeen nimi: Evästeitä -hanke

Hankkeen toiminta-alue: Helsinki, Uusimaa

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet työnhakijat, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus: Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatyösopimuksia TE-toimiston asiakkaille. Tavoitteena on parantaa työnhaku- ja työelämävalmiuksia ja löytää tehostetun ohjatun työ- ja koulutushaun sekä uraohjauksen ja muiden yhdistyksen tarjoamien palveluiden avulla vähintään 70%:lle asiakkaista jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi.

Hanke tarjoaa mm seuraavanlaisia työtehtäviä:

 • Toimistotyö, asiakaspalvelu, toimiston maksuliikenteen hoitaminen
 • Kirjanpito ja muut taloudellis-hallinnolliset tehtävät
 • Keittiötyö: ruuanvalmistus, leipominen, kahvinkeitto, tiskaus, keittiötilojen siisteydestä huolehtiminen
 • Siivoustyö: yhdistyksen kaikkien toimitilojen siivous ja huolto, päivittäin ja viikoittain siivottavat kohteet
 • Kuljetus ja järjestely
 • Kirjaston hoito
 • Yhdistyksen asiakkaiden yksilöllinen neuvonta ja ohjaus, esim. työvalmennus ja sosiaalineuvonta
 • ICT-kouluttajan ja apukouluttajan tehtävät
 • ICT-järjestelmän ylläpitotehtävät
 • Viestintätehtävät: sisäinen ja ulkoinen viestintä, kotisivujen ja SOME:n ylläpito, esitteiden laatiminen, graafinen suunnittelu
 • Videokuvaus ja editointi sekä tähän liittyvä pajatoiminnan vetäminen
 • Liikunnanohjaus
 • Kulttuuriretkien järjestäminen
 • Kieliryhmien vetäminen
 • Lisäksi tehtävät, jotka liittyvät henkilön erityisiin taitoihin tai suunnitelmiin

Asiakkaiden työelämävalmiudet kohentuvat hankkeessa mm. seuraavien aktiviteettien avulla:

 • Työ- ja opiskelupaikkojen ohjattu hakeminen yksilöllisesti ja ryhmissä, kontaktit yrityksiin sekä urasuunnitteluohjaus. Koko hankejakson ajan pidetään yhteyttä yhteistyöyrityksiin ja tehdään tehostetusti työ- ja koulutushakemuksia.
 • ICT-kurssit: aloittelijoiden kurssit, A- ja AB –tutkinnot (Office), kuvankäsittely- , julkaisu- ja kotisivukurssit, sosiaalisen median kurssit, 3D-kurssit, Python ohjelmointi –workshop. Yhdistyksellä on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry:n A-ja AB-kouluttajalisenssit (perus- ja vaativa taso).
 • Englannin, ruotsin ja saksan kielen ryhmät
 • Valokuvaus- , kuvataide- ja kädentaitoryhmät
 • Aktiivinen liikunnanohjaus fyysisen kunnon lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä keskusteluryhmät sosiaalisten taitojen kehittämiseksi
 • Mahdollisuus ammatillisten osatutkintojen suorittamiseen keittiö-, siivous- ja ICT -aloilla

Yhteydenotot:

Työvoimasuunnittelija Satu Juutilainen satu.juutilainen@hety.fi  puh. 0407207055 ja Hankevastaava, toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola a-m.kantola@hety.fi

Esite

TE-toimiston yhteyshenkilö: Denis Kritskov

_______________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry

Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke

Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: nopea ja tehokas työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus

Hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen erityisvahvuutena on yli 100 yrityksen verkosto lukuisilta eri toimialoilta. Yritysverkostossamme on jatkuvasti tarjolla työpaikkoja.Ohjaamme asiakkaita tavallisiin työsuhteisiin pääosin PK- yrityksiin, mutta verkostossamme on myös isompia valtakunnallisia toimijoita.Työvalmentajina toimii Sosiaalipsykologi ja Insinööri, joilla molemmilla on yli 20v kokemus yksityisellä sektorilla työskentelystä.

Intensiivisellä työvalmennuksella ja uraohjauksella etsimme nopeasti asiakkaalle oikean työn tai työn ja koulutuksen yhdistelmän. Hyödynnämme opinnollistamisen keinoja työpaikalla kouluttautumiseen aina kun se on mahdollista sujuvan oppilaitosyhteistyön avulla.

Yritysverkostomme kattaa hyvin laajasti erilaisia toimialoja. Yrityksemme sopivat sekä miehille että naisille. Kumppaneidemme toimialat: terveys- ja sosiaalipalvelut, rakennusala, kiinteistöala, kiinteistöhuolto, varastot ja logistiikka, myynti ja markkinointi, majoitus- ja ravitsemusala sekä autokorjaamoala. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vertaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):

Työvalmentaja Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@krisetelasuomi.fi

Työvalmentaja Sampo Luoto, puh. 044 976 3889       sampo.luoto@krisetelasuomi.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Anne Raivio

_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kuntoutussäätiö

Hankkeen nimi: NÄTY-hanke

Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Hankkeen kohderyhminä ovat korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: Työvalmennus

Hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen päätavoitteena ovat työttömien työnhakijoiden konkreettiset ja tehokkaat työmarkkinasiirtymät (avoimet työmarkkinat, koulutus tai muu jatkopolku) näyttöön perustuvia toimintamalleja ja työotetta hyödyntäen. 

Hankkeessamme edistämme kohderyhmien työllistymistä monipuolisen ja moniammatillisen tuen, oppilaitosyhteistyön sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisen ja vahvistamisen avulla.  

Kuntoutussäätiön erityisvahvuuksina on osatyökykyisten työllistymistä tukevien toimintamallien tuntemus ja kehittämisosaaminen, sekä laajat ja monipuoliset verkostot, joilla työllistymistä voidaan tukea sekä etäosaaminen. Olemme vuodesta 2016 kehittäneet ja kokeilleet laajasti etäkuntoutuksen malleja ja toimintatapoja. Hankkeessamme tulemme soveltamaan näitä vaikuttaviksi ja tuloksellisiksi osoittautuneita toimintamalleja työllistymisen tukemiseksi.  Erityispiirteinämme ovat lisäksi laaja osaaminen oppimisen vaikeuksista ja niiden tukemisesta sekä ratkaisukeskeinen työote työkykykoordinaattori-konseptin mukaisesti.  

Hankkeen toimintaan otetaan mukaan noin 90 kohderyhmän asiakasta vuonna 2021.

Hankkeessa työhönvalmennuksen onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta tutkimustemme ja asiakastyössä keräämämme kokemusperäisen tiedon perusteella korostuvat mm. seuraavat asiat:  

 • ratkaisukeskeinen ote, jonka avulla voidaan analysoida pitkittyneen työttömyyden esteitä mutta ennen kaikkea selkiyttää yhdessä asiakkaan kanssa työllistymisen edellytyksiä, tukea henkisten ja fyysisten voimavarojen vahvistumista 
 • neuvonta ja opastaminen työllistymistä edistävien tietolähteiden ja digityökalujen käytössä 
 • tuen antaminen työnhakijalle suorissa työnantajakontakteissa  
 • jatkuva tuki ja sparraus mm. digitaalisia välineitä hyödyntäen myös jatkopolun alkutaipaleella 
 • työllistymisen haasteita tunnistavana menetelmänä käytetään oppimisen ja mielenterveyden pulmia kartoittavaa seulontamenetelmää (KOMO-kysely), joka toimii myös valmennuksessa puheeksioton välineenä  
 • Kykyviisari on toiminut keskustelun avaajana, ohjaustyökaluna ja auttanut tavoitteiden asettamisessa. Kykyviisari on ohjannut asiakkaitamme yhteiseen dialogiin elämänhallinnan ja työelämän kunnon parantamiseksi.  
 • Mahdollisuuksien mukaan oppimisvaikeuksiin ja muihin neuropsykologisiin haasteisiin liittyvä ohjaus ja tuki, jolla voidaan vaikuttaa opiskelu- ja työtoimintaa estäviin tekijöihin. 

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): Mukaan pääset oman TE-toimistosi ohjaajan kautta ja/tai ilmoittautumalla meille suoraan osoitteeseen:    naty@kuntoutussaatio.fi 

tai työvalmentaja Päivi Häikiö, p. 044 781 3111 tai Marja-Liisa Shiess, p.044 781 3135

Hankkeen esitteen ja hankkeen nettisivujen osoite: esite

https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/naty-hanke/

Katso hankkeen esittely tästä

Näty-hankkeen asiakaspalautteita syksy 2021

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Vili Vanhala _________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.

Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke

Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat,Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pk-seutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue

Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.

Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.

Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.

Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.

Hankehenkilöt:

Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen, p.045 268 3602

ulla.kommonen@suomenkylat.fi

Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen, p.045 112 9441

jari.kurjonen@suomenkylat.fi

Projektipäällikkö Juhani Nenonen, p.045 111 5222

juhani.nenonen@suomenkylat.fi

työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)

www.suomenkylat.fi  

hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

TE-toimiston yhdyshenkilö: Riki Aleksandra, Itä-Uusimaa ja Jouni Linden, Länsi-Uusimaa

______________________________________________________________________________________________