Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Espoon järjestöjen yhteisö Sektori III –hanke
Kohdealue: Espoo
Hankekuvaus:
Sektori  hanke välittää työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja neuvottelee oppisopimuspaikkoja espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä.  Hankkeessa tarjoamme asiakkaillemme työkokeilua, työtä ja koko asiakkuuden ajan kokonaisvaltaista ohjausta ja työnhakua tukevaa muuta toimintaa.Tällä vahvistamme asiakkaidemme mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille  tai ammatilliseen koulutukseen. Hanke työllistää 140–160 henkilöä vuosittain. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja 3 ohjaajaa.
Asiakasohjaus: 050 304 7433 / Tuula Rannema-Yorke tuula.rannema-yorke@ejy.fi
TE-toimiston vastuuhenkilö:Mari Saarinen
________________________________________________________________________________________________
Espoon Kaupunki Espoon työrasti
Kohdealue: Espoo
Hankekuvaus:
Työrasti Espoo on asiakkaiden osaamista ja työelämävalmiuksia parantava hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat 30-54-vuotiaat espoolaiset, jotka ovat saaneet yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea tai ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta.

Noin 50 % asiakkaista asiakkaalle löytyy hankeen aikana koulutus- tai työpaikka tai muu työllistymistä edistävä pysyvämpi ratkaisu (esimerkiksi pidempikestoinen kielikoulutus). Korkeasti koulutetuilla jatkopolkuna voi olla heidän tarpeitaan vastaava palvelu tai hanke. Työrastin asiakkaille tarjotaan työhönvalmennusta ryhmä- ja yksilöohjauksena.

Työrastissa kehitetään työvaltaisen oppimisen mallia ja osaamisen tunnistamista kaupungin toimialoilla. Työvaltaisen oppimisen ja opinnollistamisen tavoite on avata väylää opintoihin niille, jotka ovat esimerkiksi kielitaidon tai oppimisvaikeuksien vuoksi alttiimpia jäämään ilman opiskelupaikkaa.

Asiakasohjaus: 043 826 8448 / projektipäällikkö Sanna-Maria Paloahde sanna-maria.paloahde@espoo.fi

http://www.espoo.fi/tyorasti

TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
___________________________________________________________________________________________________
 
Helsingin Diakoniaopisto Työpiiri hanke
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Mietitkö työ- tai koulutusvaihtoehtoja? Haluaisitko kokeilla hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- tai siivousalan työtehtäviä käytännössä? Tarvitsevatko työnhakutaitosi päivitystä?
Työpiirissä toimii neljä työntekijää, jotka ohjaavat siirtymään työelämään tai koulutukseen työvalmennuksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työttömät työnhakijat, jotka hyötyvät työvalmennuksesta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että hankkeessa olon jälkeen asiakas on työllistynyt tai päässyt koulutukseen.
Lisätietoja ja asiakasohjaus: tyopiiri@hdl.fi
projektipäällikkö Aino Bain, aino.bain@hdl.fi, 050 574 3566
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
____________________________________________________________________________________________
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry - Oikeisiin töihin!
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
Hankekuvaus:
Iiris Pro on Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n ylläpitämä yksikkö, jonka toiminnan päätarkoitus on tukea heikossa työllisyysasemassa olevia henkilöitä. Tuemme asiakkaiden elämänhallintaa, edistämme osallisuutta yhteiskuntaan ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä ylläpidämme laadukasta työtoimintaa. Iiris Pron toiminnassa olemme havainneet sen epäkohdan, että samat asiakkaat käyttävät eri työllisyyspoliittisia palveluita vuodesta toiseen ilman, että heidän tilanteeseen löytyy kestävää ratkaisua.

Oikeisiin töihin! – hankkeella puututaan tähän epäkohtaan kehittämällä työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien jatkopolutusta koulutuksen, avointen työmarkkinoiden ja muiden tarvittavien toimenpiteiden avulla. Jatkopolutus perustuu yksilölliseen arviointiin ja ohjaukseen sekä asiakaslähtöiseen työotteeseen. Työkokeilun ja palkkatukijakson aikana työntekijöille tarjotaan tukea työelämävalmiuksien vahvistamiseen erilaisten koulutusten ja yksilöllisen työskentelyn avulla. Työelämävalmiuksien vahvistamisen lisäksi tiedostamme, että ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu myös omasta terveydestä huolehtiminen, joka näkyy hankkeen TYHY-toiminnan ja arkiliikunnan kautta. Hankkeen esite.

Asiakasohjaus:

Sara Niiles                                   Titta Niemonen                                 Tuuli Kulonen
Hankevastaava                           Työelämävalmentaja                         Työelämävalmentaja
p. 041-511 5857                           044-350 9715                                 044-791 0339  
sara.niiles@hun.fi                       titta.niemonen@hun.fi                       tuuli.kulonen@hun.fi                 
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________

Helsingin kaupunki, Työrasti Helsinki

Kohdealue: Helsinki

Hankekuvaus:

Työ- ja koulutusmahdollisuuksia pitkään työtä hakeneille helsinkiläisille

Työrasti Helsinki tarjoaa kaupungin työllisyyspalveluja sähköisesti asiakkailleen. Palvelut on suunnattu yli 30-vuotiaille omatoimisille helsinkiläisille työnhakijoille, jotka saavat työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tavoitteena on työnhakijoiden osaamisen vahvistaminen työkokemuksen ja koulutusten avulla.

Työrastin asiakkaat pääsevät itse selaamaan Helsingin kaupungin palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja ja ilmoittautumaan suoraan erilaisille lyhytkursseille ja koulutuksiin. Asiakkaat voivat myös hakea rahallista tukea yksilöllisiin koulutuskustannuksiin. Lisäksi asiakkaat saavat Helsinki-lisä setelin, joka kannustaa työnantajia rekrytoimaan helsinkiläisen työnhakijan pitkäaikaiseen työsuhteeseen.

Työrasti Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä yrityskoordinaattoreiden ja opetusviraston kanssa. Pyrimme löytämään asiakkaille sopivia työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

Tarkemmat tiedot palveluista ja ilmoittautumisohjeet löytää osoitteesta www.tyorastihelsinki.fi.

 Lisätietoja ja asiakasohjaus ensisijaisesti: tyorasti@hel.fi

 Projektisuunnittelija Jesse Laatikainen 040 534 3245 / jesse.laatikainen@hel.fi.

 TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen

__________________________________________________________________________________________________

Helsingin Työkanava HeTY ry  Potkua kelkkaan –hanke
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
Hankekuvaus:
Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja myös muut työttömät. Painopistealueina ovat maahanmuuttajataustaiset, korkeasti koulutetut, osatyökykyiset sekä nuoret. Aktiivipalvelusopimuksilla hankkeessa on vuodessa 120 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa, työkuntoutuksessa, työkokeilussa, työssäoppimisjaksoilla, työharjoittelussa ja palkkatukityössä. Lisäksi ICT-koulutuksessa on 400 henkilöä vuodessa
 
Työtehtäviä hankkeessa:
-asiakkaiden yksilöllinen neuvonta ja ohjaus tietokoneen käytössä ja työnhaussa
-työnhakuryhmien ohjaaminen
-ICT-kouluttajan ja apukouluttajan tehtävät, ICT-järjestelmän ylläpitotehtävät
-tietokoneiden huolto- ja korjaus, kotisivujen ja SOMEn ylläpito
-muu tiedotus kuten suora yhteydenpito  yhteistyötahoihin, esitteiden laatiminen ja niiden postitus ja jakaminen, tiedotus lehdistölle
-liikunnanohjaus, retkien järjestäminen
-kieli- ja taideryhmien vetäminen
-toimistotyö yhdistyksen toimistossa, asiakaspalvelu, toimiston maksuliikenteen hoitaminen, kirjanpito ja muut taloudellis- hallinnolliset tehtävät
-keittiötyö: ruuanvalmistus. leipominen, kahvinkeitto, tiskaus, keittiötilojen siisteydestä huolehtiminen -siivoustyö: yhdistyksen kaikkien toimitilojen siivous ja huolto, päivittäin ja viikoittain siivottavat kohteet
-kuljetus- ja järjestely
-lisäksi tehtäviä jotka liittyvät henkilön erityisiin taitoihin ja / tai suunnitelmiin
 
Hankkeessa parannetaan työttömien työnhaku- ja työelämävalmiuksia. Sovittujen työtehtävien lisäksi eri sopimuksilla olevat henkilöt voivat osallistua työaikana luennoille, ICT-koulutukseen, kielikursseille, liikuntatapahtumiin ja kulttuuriretkille. Työnhakuvalmennusta järjestetään yksilöllisesti ja ryhmissä. Perehdytään TE-hallinnon sähköisiin palveluihin. Pyritään siihen että jokaisella on ICT-perustaidot hallussaan: tekstinkäsittely, sähköpostin käyttö ja erilaiset sähköiset palvelut.
 
Työvälineohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) käyttö opetetaan mahdollisimman monelle. Hankkeessa järjestetään näiden ohjelmien perus- ja vaativan tason kursseja, Yhdistyksellä on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry:n A- ja AB- kouluttajalisenssit (perus- ja vaativa taso) Näihin tutkintoihin sisältyy resurssienhallinta, kuvankäsittelyn perusteet sekä tietoa laitteiden toiminnasta ja tietotekniikan merkityksestä. Lisäksi järjestetään kotisivukursseja, perus ja vaativan tasoisia kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmakursseja sekä digikuvaus-, tabletti- ja älypuhelinkursseja.
 
Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä suomen kielen käytännön harjoittelu sisältyy työaikaan. Kieltä harjoitellaan työtä tehdessä opettelemalla työhön tarvittavaa sanastoa ja käymällä keskusteluita suomen kielellä yksilöllisesti ja ryhmissä.
 
Hankkeessa järjestetään englannin, ruotsin ja saksan kielen ryhmiä. Tavoitteena on passiivisen kielitaidon muuttaminen aktiiviseksi sekä rohkaistuminen käymään keskustelua näillä kielillä. Kiinan kielen alkeis- ja jatkokurssi järjestetään, yhdistyksellä on yhteistyötä Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry:n kanssa.
 
Koko hankejakson aikana seurataan työpaikkatilannetta, tehdään hakemuksia ja työpaikkakäyntejä.Hankkeessa pyritään siihen että hankejakson jälkeen henkilöt saavat työ- tai opiskelupaikan tai seuraavan aktiivipalvelupaikan niin ettei työttömyyteen enää palata.
Asiakasohjaus: hankevastaava, toiminnnanjohtaja Anna-Maria Kantola, a-m.kantola@hety.fi, 044-9820820hanketyöntekijä, työvoimasuunnittelija Maija Makkonen, maija.makkonen@hety.fi, 044-2127316
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
_________________________________________________________________________________________________
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry  Tukeva-Hanke
Kohdealue: PK-seutu
Hankekuvaus:

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat. Hankkeen asiakkaita työllistetään, joko työkokeiluna tai palkkatuella vähävaraisille vanhuksille suunnattuun maksuttomaan kotityöpalvelutoimintaan. Toiminta sisältää mm. seurustelua, kauppa-apua ja pientä siivoustyötä. Autamme työntekijöitämme työ- ja opiskelupaikkojen haussa ja työnhakudokumenttien teossa.

Asiakasohjaus: 050 408 1592 / Anne Karila-Lesonen

koty@icon.fi    www.kotyry.weebly.com     esite

TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Kris Etelä-Suomi ry Move On!-hanke
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
Hankekuvaus:
Palvelemme pääkaupunkiseudun työttömiä ja yrittäjiä. Tarjoamme työttömille yksilöllisesti räätälöidyn tuen työmarkkinoille astumiseen ja työnantajille riskittömän tavan rekrytoida. Huomioimme työssämme molempien asiakasryhmiemme tarpeet, ja tarjoamme yksilö- ja tapauskohtaista, pitkäkestoista tukea myös työsuhteen aikana. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto- ja hoiva-aloilta. Teemme yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun järjestöjen, oppilaitosten, rikosseuraamuslaitoksen, Etelä-Suomen vankiloiden, Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston, Uudenmaan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Haluatko töitä tai apua työllistymiseen?
Asiakasohjaus:
      Markku Heikkilä                       Juha Seljänperä               Jukka Huttula
      hanketyöntekijä                        hankevastaava                 hanketyöntekijä
      p. 040 034 7704                       p. 044 976 3889                p. 045 876 0722
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Rosa Jääskeläinen
______________________________________________________________________________________________
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakuboosteri 2.0
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Työnhakuboosteri 2.0 –hanke tukee työllistymistavoitteisen  vertaistuen sekä sähköisten palvelujen avulla korkeasti koulutettujen työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään erityisesti työnhakutaitoja sekä –verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät Uudellamaalla. Ensisijaisina kohderyhminä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, yli 50-vuotiaat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saanet sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt. Ulkomaalaistaustaisia korkeasti koulutettuja tuetaan englannin kielellä toteutettavalla vertaisryhmätoiminnalla.
 
Vertaisryhmät tapaavat noin 2 kuukauden ajan, ja toiminta on luonteeltaan vahvasti työllistävää sekä yleisiä työelämävalmiuksia parantavaa. Hankkeen tavoitteena on, että 50 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana tai noin 3 kk:n kuluessa sen päätyttyä.
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi ja hankevastaava paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi p.0400 338677
 
Boost your job search! Työnhakuboosteri 2.0 focuses on supporting unemployed academics through small peer support groups. We also focus on unemployed immigrants with an academic degree.  The aim of the peer group is to develop participants job seeking skills in the Finnish labour market, to create and grow a network and to help participants to remain motivated. It helps to increase the chances in finding a job or identifying another solution such as further education or entrepeneurship. This is a novel way to resolve the unemployment challenges of immigrants. Further information of the project is given by project coordinator paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  f.0400 338677
.
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi   esite    brochure in english
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
_________________________________________________________________________________________________
Sininauhasäätiö Sinivalo
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:

Sinivalo-hankkkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan yksilöllinen tukeminen, jotta siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen tulee mahdolliseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat olleet pitkään työttömänä tai joilla on työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Hankkeen asiakkaat ovat ensisijaisesti työkokeilussa, minkä lisäksi tarjolla on yksittäisiä palkkatuettuja työmahdollisuuksia. Hankkeessa voi työskennellä mm. kiinteistönhuollon ja toimitilahuollon tehtävissä sekä päiväkeskuksien ja asumispalveluiden avustavissa ohjaustehtävissä. Vuositasolla hankkeessa on tarjolla noin 40 työkokeilu- tai palkkatuettua työpaikkaa.

Hankkeessa toteutetaan Valo-valmennusmallia, jonka mukaisesti työtehtävien ohessa voidaan suorittaa mm. kiinteistönhuollon perustutkinnon osia, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon osia näyttötutkintona. Lisäksi asiakkaille tarjotaan sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista valmennusta oman urasuunnitelman luomiseksi ja työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Asiakasohjaus:

Yhteydenotot Miika Voltti, miika.voltti@sininauha.fi, puh. 040 480 9278.

Te-toimiston hankeyhdyshenkilö: Rita Jousimo

__________________________________________________________________________________________________
Suomen Punainen Risti Kontti-ketju / Kontti-kierrätystavaratalot Espoo, Helsinki, Vantaa
Konttityö–hanke
 
Hankekuvaus:
Kontti-kierrätystavaratalot tarjoavat työntekijöilleen monipuolisen työpaikan kaupan alan tavoitteellisessa ympäristössä, jossa työntekijällä on mahdollisuus kokeilla ja oppia eri tehtäviä.  Autamme lisäksi työntekijöitämme Kontti-jakson jälkeisen jatkopolun suunnittelussa sekä koulutus- ja työpaikkojen hakemisessa.
 
Tämän vuoksi toivomme työntekijöiksi henkilöitä, joita voimme aidosti ohjata eteenpäin Kontin työsuhteen jälkeen. Etsimme lähtökohtaisesti työntekijöitä, joiden työmotivaatio on hyvällä tasolla ja oma elämänhallinta kunnossa.
 
Kaupan alan ympäristö tarjoaa tehtäviä asiakaspalvelun, kassatyöskentelyn, myynnin, kuljetuksen ja logistiikan maailmassa. Käytössämme on nykyaikainen atk-pohjainen Solteq-kassajärjestelmä, jonka käyttöön työntekijämme saavat perehdytyksen. Myymälän asiakaspalvelupisteessä työskentelevät henkilöt opastavat asiakkaita, ottavat vastaan puheluita sekä tekvät kuljetusjärjestelyjä.  Kuljetuspalvelutyöntekijät hoitavat huonekalujen nouto-vientipalvelua pakettiautolla, jota ajetaan B-kortilla.
 
Asiakaspalvelutehtävissä edellytetään asiakaspalveluvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Tuotantopuolelta löytyy myös moninaisia tavaran käsittelyyn liittyviä tehtäviä, kuten alkulajittelua, tarkastusta, puhdistusta ja myyntikuntoon laittamista sekä tuotteiden hinnoittelutehtäviä. Lisäksi työmahdollisuuksia on myös myymälän ja tuotantotilojen siistimistehtävissä.
 
Hankkeen asiakasryhmänä ovat pitkään työttömänä olleet vaikeasti työllistyvät henkilöt, joilla on takanaan vähintään 24 kuukauden työttömyys viimeisen 28 kuukauden aikana. Kontti työllistää yhdistyksille myönnettävällä korkeimmalla palkkatuella (100 prosentin tuki 65 prosentin työaikaa vastaavilta osin) sekä tarjoaa mahdollisuuksia työkokeiluun em. asiakasryhmälle.  Työjakso Kontissa alkaa työkokeilujaksolla (kesto 2-6 kk), jota on pyrkimys jatkaa palkkatuettuna työsuhteena. Kontti voi työllistää myös muutamia osatyökykyisiä henkilöitä. Kontti on monimuotoinen työyhteisö. Henkilöstöä kussakin Kontissa on noin 50-70 henkilöä kerrallaan.  
 
Pääkaupunkiseudulla toimii kolme Konttia. Uudenmaan TE-toimiston työnhakijat voivat vapaasti hakea haluamaansa toimipisteeseen. Työsuhteiden kesto on 6-12 kk, ja palkkaus Sosiaalialan järjestöjen TESin mukainen (vaativuusryhmä 1). Viikkotyöaika vaihtelee 25-37,5 tunnin välillä. (Vaihtelu johtuu pääasiassa eri kuntien työllistämisen kuntalisän eroista.)
 
Hankkeen toimenpiteitä/palveluja ovat seuraavat: tavoitteellinen työympäristö, perehdytykset Kontin työtehtäviin ja työpaikan pelisääntöihin, yksilölliset ohjauskeskustelut, jatkopolun suunnittelu ja tuki työn hakemisessa, lyhytkoulutukset (asiakaspalvelu), tutkintotavoitteinen koulutus Toppis-mallilla (liiketalouden perustutkinnon osatutkinto), Valo-valmennus (opinnollistaminen), siirrot toisen työnjärjestäjän palvelukseen. Hanke rakentaa yhteistyösuhteita alueen yrityksiin. Myös Helsingin kaupungin maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattua TKP-mallia toteutetaan Helsingin ja Vantaan Konteissa (TKP= Työkokeilu, Kielikoulutus, Palkkatuki).
 
Asiakasohjaus:
Työnhakijan tulee ensin ottaa yhteys TE-toimistoon saadakseen tarkemman tiedon työpaikasta sekä omasta soveltuvuudestaan Konttiin. Ennen hakemista on tärkeää varmistaa oikeus työkokeiluun sekä yhdistysten korkeimpaan palkkatukeen (100%/65%). Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse  rekry.espoonkontti@punainenristi.fi, rekry.helsinginkontti@punainenristi.fi, rekry.vantaankontti@punainenristi.fi. HUOM! Haastattelemme jokaisen työntekijämme ennen työkokeilun aloitusta eli toimimme normaalin rekrytointiprosessin mukaisesti.
 
Yhteystiedot:
 
Espoon Kontti-kierrätystavaratalo, Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo (Muurala)
Helsingin Kontti-kierrätystavaratalo, Visbynkuja 2, 00930 Helsinki (Itäkeskus)
Vantaan Kontti-kierrätystavaratalo, Tammiston kauppatie 8, 01510 Vantaa (Tammisto)
 
Pia Sevón, projektipäällikkö, pia.sevon@punainenristi.fi, 040 168 2384 (toimipiste Helsingin Kontti)
Jani Naukkarinen, projektikoordinaattori, jani.naukkarinen@punainenristi.fi, 040 580 1419 (toimipiste Espoon Kontti)
Kaarina Welin, työllistämiskoordinaattori, kaarina.welin@punainenristi.fi, 040 170 4102 (toimipiste Vantaan Kontti)
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Työmajakka Lautta työttömyydestä -hanke
Kohdealue: Kirkkonummi
Hankekuvaus:
Lautta työttömyydestä työhön-hankkeessa haetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavia käytännön ratkaisuja, jotka tukevat TE-toimiston asiakkaiden työllistymistä vapaille työmarkkinoille, siirtymistä opiskelijoiksi tai yrittäjiksi. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden taustojen, tilanteiden, tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen ja ymmärtämiseen. Toiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaiden työnhakutaitoja, aktivoida työnhakua sekä kirkastaa omaa osaamista. Tuemme myös työnhakijoiden verkostoitumista ja vertaistoimintaa. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on aktiivista, avointa ja osallistavaa. Lisätietoja: www.tyomajakka.fi
#kirkkonummi #asiakasymmärrys #työllistyminen #tulevaisuus
 
Jenni Leander
Työmajakka ry
+358403244056
TE-toimiston vastuuhenkilö: Robin Nordström
__________________________________________________________________________________________________
 
Vantaan kaupunki Työrasti Vantaa
Kohdealue: Vantaa
Hankekuvaus:
Vantaan Työrastin pääasiallinen kohderyhmä on 30–54-vuotiaat yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet työttömät vantaalaiset.
 
Palveluun kuuluu kaikille sekä ryhmä- että yksilövalmennusta. Tärkeä elementti on ryhmävalmennusten jälkeinen työkokeilujakso, jolla tavoitellaan asiakkaan pääsyä avoimille työmarkkinoille tai pitkäkestoiseen koulutukseen. Määrällisenä tavoitteena on tarjota palvelua 300-350 kohderyhmän asiakkaalle vuosittain.
Asiakasohjaus: 09-839 32130  / projektipäällikkö Niina Toure
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Vantaan Työnhakijat ry Omaishoitajan Apuna Arjessa
Kohdealue: Vantaa
Hankekuvaus:
Hankkeen tavoitteena on työllistää TE- toimistossa asiakkaina olevia pitkäaikaistyöttömiä sekä nuoria että iäkkäämpiä henkilöitä, joiden työttömyys on kestänyt lähes yhtäjaksoisesti vähintään 24 kuukautta viimeisen 28 kuukauden aikana. Hanke tarjoaa välityömarkkinatoimijana toimintaa, jolla lisätään työttömien osaamista edistäen työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista.
Omaishoitajan Apuna Arjessa- hankkeen tavoitteena on työllistää palkkatuella tai työkokeiluihin järjestämällä työttömille työnhakijoille työllisyysmahdollisuuksia. Hanke tarjoaa kahvila-, kirpputori-, ompelu-, atk-tuki sekä toiminta- avustaja palveluja.
Hankkeessa tähdätään työnhakijoiden työllistymiseen sekä lisäämään työllistettyjen työmarkkinakykyä, ohjaamaan sijoittumista koulutukseen tai pysyvämpään työpaikkaan avoimille työmarkkinoille sekä samalla parantamaan työttömän työnhakijan ammatillista osaamista.
Asiakasohjaus: 040 771 8640 / Tuula Lahti vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö:Ritva Ylitörmänen-Sakwe 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________