Työllisyyshankkeet Länsi-Uudellamaalla

 
Apuomena ry Taidoilla töihin-hanke
Kohdealue: Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko
Hankekuvaus:
Taidoilla töihin- hankkeen kohderyhmä on pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset kohdealueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaan osaamista työhönvalmennuksen, opinnollistamisen, oppisopimusopiskelun, lyhytkoulutusten sekä kortti- ja passikoulutusten avulla siten, että hän siirtyy hankkeen jälkeen taitojensa avulla töihin avoimille työmarkkinoille. Hanke toimii kaksikielisesti, joten työhönvalmennusta tehdään myös ruotsiksi.
Hanke toimii hyvin asiakaslähtöisesti; ohjauskeskustelussa selvitetään mikä on asiakkaan toiveammatti ja kartoitetaan, onko siihen realistiset mahdollisuudet päästä. Mikäli on, kartoitetaan keinot ja suunnitellaan työllistymispolku siten, että toiveammattiin pääsy mahdollistuu.  Mikäli realistisia mahdollisuuksia toiveammattiin ei ole, selvitetään paras vaihtoehto sekä keinot siihen pääsemiseen ja ryhdytään toimeen. Polku voi olla esimerkiksi työllistyminen Apuomenaan ja oppisopimusopiskelu toiveammattiin työn ohessa.
Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimistosta jatkuvan ohjauksen periaatteella.  Työkokeilun aikana selvitetään, löytyykö hanketoimijan omista toiminnoista työtehtävä, joka edistää asiakkaan jatkotyöllistymistä. Jos sopivaa työtehtävää ei löydy, pyritään sellainen kehittämään joko Apuomenan toimintoihin tai vaihtoehtoisesti edelleensijoittamaan asiakas jonkun toisen yhdistyksen tai yrityksen palvelukseen.
Työhönohjaus jatkuu koko työllistymisajan sisältäen henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmävalmennusta. Valmennusta jatketaan myös uudella työpaikalla työnantajan ja työntekijän niin halutessa.
 
Asiakasohjaus:  Gunilla Wikberg Hankevastaava  gunilla.wikberg@apuomena.fi,
TE-toimiston vastuuhenkilö: Sirpa Mäki
___________________________________________________________________________________________________
 
Helsingin Diakoniaopisto Työpiiri hanke
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Mietitkö työ- tai koulutusvaihtoehtoja? Haluaisitko kokeilla hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- tai siivousalan työtehtäviä käytännössä? Tarvitsevatko työnhakutaitosi päivitystä?
Työpiirissä toimii neljä työntekijää, jotka ohjaavat siirtymään työelämään tai koulutukseen työvalmennuksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työttömät työnhakijat, jotka hyötyvät työvalmennuksesta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että hankkeessa olon jälkeen asiakas on työllistynyt tai päässyt koulutukseen.
 
Lisätietoja ja asiakasohjaus:tyopiiri@hdl.fi
projektipäällikkö Aino Bain, aino.bain@hdl.fi, 050 574 3566
Työpiiri, Helsingin Diakoniaopisto, Työpiiri, Sovinto ry
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
_____________________________________________________________________________________________________
 
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakuboosteri 2.0
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Työnhakuboosteri 2.0 –hanke tukee työllistymistavoitteisen  vertaistuen sekä sähköisten palvelujen avulla korkeasti koulutettujen työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään erityisesti työnhakutaitoja sekä –verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät Uudellamaalla. Ensisijaisina kohderyhminä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, yli 50-vuotiaat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saanet sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt. Ulkomaalaistaustaisia korkeasti koulutettuja tuetaan englannin kielellä toteutettavalla vertaisryhmätoiminnalla.
Vertaisryhmät tapaavat noin 2 kuukauden ajan, ja toiminta on luonteeltaan vahvasti työllistävää sekä yleisiä työelämävalmiuksia parantavaa. Hankkeen tavoitteena on, että 50 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana tai noin 3 kk:n kuluessa sen päätyttyä.
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi ja hankevastaava paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi p. 0400 338677
 
Boost your job search! Työnhakuboosteri 2.0 focuses on supporting unemployed academics through small peer support groups. We also focus on unemployed immigrants with an academic degree.  The aim of the peer group is to develop participants job seeking skills in the Finnish labour market, to create and grow a network and to help participants to remain motivated. It helps to increase the chances in finding a job or identifying another solution such as further education or entrepeneurship. This is a novel way to resolve the unemployment challenges of immigrants. Further information of the project is given by project coordinator paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  f. 0400 338677
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
 
Suomen Kylätoiminta ry  Kyläapu hanke, Jobb i byn
Kohdealue: Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa, Pohjois-Uusimaa ja pk-seutu
Hankekuvaus:
Kohderyhmänä ovat Uudenmaan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät asiakkaat. Heitä työllistetään palkkatuella kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen kyläyhdistyksessä. Hankkeessa asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja jopa atk-tuki.  Töistä peritään pientä maksua.  Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä, eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa.  Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kyläavustajalta voi nyt myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä Uudellamaalla kyläavustaja välittää tietoja Motiva Oy:n tukemasta kuluttajien energianeuvonnasta.
 
Asiakasohjaus: Puh. 045 111 5222 / Juhani Nenonen projektipäällikkö juhani.nenonen@kylatoiminta.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Maarika Kihlsted