Työllisyyshankkeet Keski-Uudellamaalla

Hankeorganisaation nimi: Hyria säätiö

Hankkeen nimi: Työalusta

Hankkeen toiminta-alue: Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi

Hankkeen asiakaskohdertyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: työhönvalmennus, digiosaamisen kartuttaminen, työelämätuntemuksen edistäminen, ryhmä- ja yksilövalmennus. Asiakkaan alkutilanteen kartoitus Kykyviisaria tai muuta vastaavaa työkalua käyttäen. Asiakkaan kanssa etsitään koko- tai osa-aikaista työtä ja yksilöllisiä väyliä sijoittua työelämään osaamisen lisäämisen avulla (opso, lyhytkestoisen lisä- ja täydennyskoulutus). Hyria mahdollistaa myös opinnollistamisen ja kouluttautumisen alalle sopivien työtehtävien löydyttyä. Asiakkuuden kesto maks. 6 kk.

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):

Päivi Rouvinen, vastuuvalmentaja, p. 0406174655 ja Jenni Novamo-Ihatsu, työpaikkavalmentaja,p. 0406714098

TE-toimiston yhteyshenkilö: Tanja Kerttunen

___________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry

Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke

Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: nopea ja tehokas työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus

Hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen erityisvahvuutena on yli 100 yrityksen verkosto lukuisilta eri toimialoilta. Yritysverkostossamme on jatkuvasti tarjolla työpaikkoja.Ohjaamme asiakkaita tavallisiin työsuhteisiin pääosin PK- yrityksiin, mutta verkostossamme on myös isompia valtakunnallisia toimijoita.Työvalmentajina toimii Sosiaalipsykologi ja Insinööri, joilla molemmilla on yli 20v kokemus yksityisellä sektorilla työskentelystä.

Intensiivisellä työvalmennuksella ja uraohjauksella etsimme nopeasti asiakkaalle oikean työn tai työn ja koulutuksen yhdistelmän. Hyödynnämme opinnollistamisen keinoja työpaikalla kouluttautumiseen aina kun se on mahdollista sujuvan oppilaitosyhteistyön avulla.

Yritysverkostomme kattaa hyvin laajasti erilaisia toimialoja. Yrityksemme sopivat sekä miehille että naisille. Kumppaneidemme toimialat: terveys- ja sosiaalipalvelut, rakennusala, kiinteistöala, kiinteistöhuolto, varastot ja logistiikka, myynti ja markkinointi, majoitus- ja ravitsemusala sekä autokorjaamoala. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vertaisjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):

Työvalmentaja Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@krisetelasuomi.fi

Työvalmentaja Sampo Luoto, puh. 044 976 3889       sampo.luoto@krisetelasuomi.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Anne Raivio

_________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Mäntsälän kunta

Hankkeen nimi: Kestävää kehitystä työurien hallintaan

Hankkeen toiminta-alue: Mäntsälän ja Pornaisten kunnat

Hankkeen asiakaskohderyhmä: Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa asuvat TE-toimiston, TYP-monialaisen yhteispalvelun ja Ohjaamon työttömät työnhakijat, Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet, lomautetut ja lomautusuhan alaiset ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut: osallistava työhönvalmennus, digi- ja it-taitojen valmennus, muutosvalmennus

Hankkeen tiivis kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, edistää ikääntyvien työllistymistä osaamisen kasvun keinoin, sekä ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden riskiä lomautettujen ja työttömyyteen ajautuneiden lyhyellä valmennusjaksolla työllistymistä edistävin toimenpitein.

Tavoitteena on tehokkaamman asiakasprosessin kehittäminen ja työhön- ja muutosvalmennuksen sisältöjen suuntaaminen työllistymistä nopeuttavaksi ja nykyistä pitkäkestoisemman työssä pysymisen tavoitteita palvelevaksi. Asiakaspalvelua ja valmennusta muotoillaan asiakkaan henkilökohtaisen muutosprosessin, asiakkaan asiakaspalvelun kohteena olemisen prosessin parantamiseksi ja työllisyyttä edistävien organisaatioiden asiakkaan palvelupolun sujuvoittamiseksi.

Hankkeessa tehdään näkyväksi henkilökohtaisten, yksilöllisten työllistymisen palvelujen kehittäminen, tulostavoitteellinen muutosvalmennus ja myyntityö osana valmennusosaamista. Osatyökykyisyyden korostamisen sijaan keskitytään yksilölliseen, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaan, ratkaisukeskeisen palvelun tuottamiseen.

Asiakkaita ohjataan vahvasti hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen perustutkintojen hankkimiseksi, koulutuksen päivittämiseksi, uuden ammatin hankkimiseksi tai työtehtäviä opinnollistetaan. Tavoitteena on kestävän kehityksen mallin luominen työllistämisen ja kouluttautumisen prosesseihin.

Hankkeen vahva, kuntien sisäinen ja kuntarajat ylittävä yritysyhteistyö mahdollistaa entistä paremmin aktiiviset rekrytointiprosessit ja alueellisen liikkuvuuden työnhakijoille ja tavoitteena on myös, että sen tueksi rakennettaan vahva yhteistyöverkosto TE-palveluiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa edistetään Mäntsälässä luodun resurssienkartoitusmittariston digitaalisen alustan rakentamista ja pilotointia.

Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): 

Mira Seppälä, Työhönvalmentaja, Kestävää kehitystä työurien hallintaan -hankevetäjä,

puh. 040 314 6091 mira.seppala@mantsala.fi

Esite

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Alexandra Lindqvist

_________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.

Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke

Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat, Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pääkaupunkiseutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue

Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:

Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.

Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.

Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.

Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.

Hankehenkilöt: Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen.p.045 268 3602 ulla.kommonen@suomenkylat.fi

Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen, p.045 112 9441, jari.kurjonen@suomenkylat.fi

Projektipäällikkö Juhani Nenonen, p.045 111 5222 juhani.nenonen@suomenkylat.fi  työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)

www.suomenkylat.fi

Hankkeen esite

Katso hankkeen esittely tästä

TE-toimiston yhteyshenkilö: Riki Aleksandra, Itä-Uusimaa ja Jouni Linden, Länsi-Uusimaa