Työllisyyshankkeet Itä-Uudellamaalla

Helsingin Diakoniaopisto Työpiiri hanke
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Mietitkö työ- tai koulutusvaihtoehtoja? Haluaisitko kokeilla hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- tai siivousalan työtehtäviä käytännössä? Tarvitsevatko työnhakutaitosi päivitystä?
Työpiirissä toimii neljä työntekijää, jotka ohjaavat siirtymään työelämään tai koulutukseen työvalmennuksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen työttömät työnhakijat, jotka hyötyvät työvalmennuksesta, työkokeilusta tai palkkatukityöstä työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että hankkeessa olon jälkeen asiakas on työllistynyt tai päässyt koulutukseen.
Lisätietoja ja asiakasohjaus: tyopiiri@hdl.fi
projektipäällikkö Aino Bain, aino.bain@hdl.fi, 050 574 3566
Työpiiri, Helsingin Diakoniaopisto, Työpiiri, Sovinto ry
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
________________________________________________________________________________________________
Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakuboosteri 2.0
Kohdealue: Uusimaa
Hankekuvaus:
Työnhakuboosteri 2.0 –hanke tukee työllistymistavoitteisen  vertaistuen sekä sähköisten palvelujen avulla korkeasti koulutettujen työllistymisprosessia. Vertaisryhmätoiminnassa kehitetään erityisesti työnhakutaitoja sekä –verkostoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät Uudellamaalla. Ensisijaisina kohderyhminä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, yli 50-vuotiaat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saanet sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt. Ulkomaalaistaustaisia korkeasti koulutettuja tuetaan englannin kielellä toteutettavalla vertaisryhmätoiminnalla.
Vertaisryhmät tapaavat noin 2 kuukauden ajan, ja toiminta on luonteeltaan vahvasti työllistävää sekä yleisiä työelämävalmiuksia parantavaa. Hankkeen tavoitteena on, että 50 % vertaisryhmätoimintaan osallistuvista työllistyy, käynnistää yritystoiminnan, aloittaa koulutuksen tai löytää muun ratkaisun työttömyyteen hankkeessa olon aikana tai noin 3 kk:n kuluessa sen päätyttyä.
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi ja hankevastaava paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi p. 0400 338677
 
Boost your job search! Työnhakuboosteri 2.0 focuses on supporting unemployed academics through small peer support groups. We also focus on unemployed immigrants with an academic degree.  The aim of the peer group is to develop participants job seeking skills in the Finnish labour market, to create and grow a network and to help participants to remain motivated. It helps to increase the chances in finding a job or identifying another solution such as further education or entrepeneurship. This is a novel way to resolve the unemployment challenges of immigrants. Further information of the project is given by project coordinator paivi.korhonen@tyonhakuveturi.fi  f.0400 338677
 
Lisätietoja hankkeesta: www.tyonhakuveturi.fi
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
_________________________________________________________________________________________________
Sotek-säätiö Työn suuntaan-hanke
Kohdealue: Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo
Hankekuvaus:
Hanke on työllistävä, jonka  kohderyhmänä ovat 17-58-vuotiaat, taustaltaan pitkäaikaistyöttömät, 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat sekä vaikeasti työllistyvät. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa jo olemassa olevia työllistämisen malleja sekä luoda uusia malleja. Asiakkaalle pyritään valmennusjakson aikana kerryttämään osaamista ja valmiuksia siirtyessään avoimille markkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Hanke tarjoaa vuonna 2018 40 asiakkaalle palvelujaan. 
 
Hankehenkilökunnan toimitilat ovat Porvoossa Sotek-säätiön Goodwill-kierrätysmyymälän tiloissa, mihin hankkeen toiminta pääsääntöisesti keskittyy. Hankkeen alkuvaiheessa asiakastyötä tehdään myös erillisessä WSOY-talon toimistossa. Hankeasiakas voi kiinnittyä Goodwill-kierrätysmyymälään palkkatuella tai työkokeiluun, mutta mahdollisuus on siirtyä suoraan yritykseen tai ainoastaan yksilöohjaukseen. Jokaisen asiakkaan kansa tehdään yksilöllinen polku kohti tavoitteiden toteutumista. Asiakkuuden kesto määritellään yksilöllisesti 2 kuukaudesta 12 kuukauteen. 
Hanke tuottaa seuraavia palveluja: työkokeilu, palkkatukityö, työnetsintäpalvelut, koulutussuunnittelupalvelut, asiakaspalvelukoulutus /valmennus
 
Hankkeen tavoitteena on osaamista ja työelämävalmiuksia kehittävien valmennusten avulla kiinnittää hankkeen asiakkaita sekä avoimille työmarkkinoille että ammattiin valmistavaan koulutukseen asiakkuuden päättymisen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on avata asiakkaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä sekä kehittää valmennuksen avulla edellä mainittuihin esteisiin ratkaisuja jokaisen asiakkaan voimavarat huomioon ottaen.  
 
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö, yksilövalmentaja Jaana Marttinen p. 044 7770347
 
TE-toimiston yhteyshenkilö: Patrik Björkman
__________________________________________________________________________________________________
Suomen Kylätoiminta ry  Kyläapu hanke, Jobb i byn
Kohdealue: Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaa
Hankekuvaus:
Kohderyhmänä ovat Uudenmaan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät asiakkaat. Heitä työllistetään palkkatuella kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen kyläyhdistyksessä. Hankkeessa asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja jopa atk-tuki.  Töistä peritään pientä maksua.  Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä, eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa.  Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kyläavustajalta voi nyt myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä Uudellamaalla kyläavustaja välittää tietoja Motiva Oy:n tukemasta kuluttajien energianeuvonnasta.
Asiakasohjaus: Puh. 045 111 5222 / Juhani Nenonen projektipäällikkö juhani.nenonen@kylatoiminta.fi
TE-toimiston vastuuhenkilö: Maarika Kihlstedt