Työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2021

Alueella toimii vuonna 2021 yhteensä kahdeksan Työllisyyspoliittista avustusta saavaa hanketta. Hankkeisiin voi hakeutua, jos olet Uudenmaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana ja täytät asiakaskohderyhmäehdon. 1.3.2021 alkaen kuntakokeilukuntien asiakkaat eivät voi olla hankkeiden asiakkaina.

Sivustolle on koottu Uudenmaan alueella toimivat yhdistyksien, säätiöiden ja kuntien hallinnoimat työllisyyspoliittista avustusta saavat hankkeet.

Työllisyyspoliittisella avustuksella tuetaan mm. toimintaa, jossa TE-toimistossa työttömänä työnhakijoina oleville henkilöille järjestetään työmahdollisuuksia ja työkokeiluja sekä niihin liittyviä muita palveluja. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Lisätietoa työllisyyspoliittisesta avustuksesta löydät www.te-palvelut.fi sivuilta ->paikalliset palvelut->Uusimaa->työllisyyspoliittiset avustukset

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä yhdistys- ja säätiötoimijoiden sekä TE-toimistojen kanssa linjaukset TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeiluja tarjoavien yhdistysten, säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteistyöstä. Tutustu linjauksiin. Niiden tavoitteena on parantaa palkkatuetun työn ja työkokeilujen vaikuttavuutta.