Espoon ja Kauniaisten työllistämispalvelut


Espoon kaupungin työllistämispalvelut järjestää mm. palkkatuettua työtä, työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa.

Espoon työhönvalmennuskeskuksessa on on kahdeksan erilaista työpajaa, joissa asiakkaat työskentelevät ja oppivat työelämän taitoja enimmillään kahden vuoden aikana. Työpajat ovat: pesula-, palvelu-, polkupyörä-, remontti-, kierrätys-, kuljetus-, puu- ja kädentaitopaja sekä verhoomo.

Soukan työkeskus tarjoaa matalan kynnyksen työtoimintaa espoolaisille. Tyypillisiä työtehtäviä ovat muun muassa erilaiset avustavat tehtävät, alihankinta-, kokoonpano-, purku-, lajittelu- ja pakkaustyöt.

Espoon kaupunki myöntää pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen yhdistyksille, säätiöille ja sosiaalisille yrityksille.

Omniassa on yhdeksän ammatillista työpajaa 17-24-vuotiaille. Pajat toimivat harjoittelupaikkoina, joissa nuoret voivat harjoitella ammatillisia taitojaan ja saada kosketuksen työelämään. Työpajoille hakeutuneet nuoret ovat työvoimahallinnon sekä työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita.