Kunnan työllistämispalvelut

Kuntien työllistämispalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä erilaisin keinoin. Näitä keinoja ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työpajat aikuisille ja nuorille. Myös kuntien hallinnoimien työllistämisprojektien kautta tarjotaan työllistymismahdollisuuksia kuntalaisille. Monet kunnat tarjoavat palkkatuettua työtä kunnan omissa työpaikoissa, ja tukevat pitkäaikaistyöttömien työllistämistä yrityksiin ja yhdistyksiin kuntalisällä.