Välityömarkkinoiden kehittäminen

Tälle sivulle on kerätty työkaluja toiminnan kehittämisen tueksi.

Osatyökykyisista osaavaa työvoimaa? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja - työelämä -42/2017

Työllistääkö palkkatuki? Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus raportteja 101/2016

VALO-valmennus (opinnollistaminen) perustiedot työkalusta

VALO-valmennus esite työnhakija-asiakkaille

VALO-valmennus esite vtm-toimijoille

VALO-valmennus ja TE-tston asiakkuus

VALO-valmennus ja toimijat, jolle on luovutettu käyttöön Valo-valmennus -tavaramerkki:

             Sininauhasäätiö

             Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut

             Espoon Diakoniasäätiö

             SPR Kontti Espoo/Vantaa

             Etelä-Suomen KRIS ry

             Niemikotisäätiö

             Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

             Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

             Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta ry

             Helsingin NMKY

             Espoon työrasti-hanke

             Iiris Pro

             Invalidisäätiö Orton Pro

             Toimintakeskus Risteys Sipoo

              Suomen Kylätoiminta ry

STEA rahoituksen työkalu hankkeiden itsearviointiin: Suomenkielinen opas http://www.stea.fi/documents/2184241/2492102/Itsearviointiopas/9c90fac1-47a8-4bdc-a35f-9b22d9020080 ja ruotsinkielinen opas http://www.stea.fi/documents/2282327/2450356/Sj%C3%A4lvutv%C3%A4rderingsguide/dd7e8337-4569-1d12-5d8c-d32062df09b4

Sovari vaikuttavuuden mittari

Työn tulevaisuudesta: välähdyksiä tulevaisuudesta, Marjaana Toiminen